Schoonheidssalon All Beauty

Privacy verklaring

All Beauty hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. All Beauty zal daarnaast nooit jouw gegevens verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijen. In dit privacyreglement vind je helder en transparant hoe All Beauty omgaat met jouw persoonsgegevens. Heb je toch vragen dan kun je altijd contact met mij opnemen.

All Beauty verzamelt gegevens om de diensten en het aanbod van All Beauty te verbeteren zodat ik jou goed van dienst kan zijn.

All Beauty, gevestigd aan Oostergrachtswal 117 te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

All Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Doeleinden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

All Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Verzenden van een nieuwsbrief of een reclamefolder mits jij een klant bent óf je je hebt ingeschreven voor de mailinglijst.

Telefonisch of per email contact met je op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Als je gegevens achterlaat via het contactformulier op deze website let er dan op geen privacygevoelige informatie te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

All Beauty neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang  bewaart All Beauty persoonsgegevens

All Beauty bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

All Beauty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door All Beauty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonallbeauty.nl

Wij vragen je te legitimeren voordat All Beauty gehoor kan geven aan dit verzoek, dit ter bescherming van je privacy. All Beauty reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wat ik zelf nog doe om jouw privacy te waarborgen

Naast bovenstaande wettelijke eisen, doet All Beauty er alles aan om jouw privacy te kunnen waarborgen. Ik zal altijd zeer zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Ik verzamel alleen gegevens die ik écht nodig heb om jou van dienst te kunnen zijn.

All Beauty houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit privacy reglement vragen neem dan contact met mij op.

All Beauty, gevestigd aan Oostergrachtswal 117,  LEEUWARDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.